Wisin

כוכב הרגאטון הלטיני31/10/17
היכל מנורה מבטחים תל אביב
יום שלישי 00:00, אוקטובר 31, 2017

החברה המובילה בישראל להופעות בינלאומיות

עדכונים

24/08
24/08
19/09

הקרקס הסיני המלכותי מגיע בפעם הראשונה לישראל לסדרת מופעים באוקטובר

אלן פרסונס מגיע לשתי הופעות בישראל בנובמבר

Wisin כוכב הרגאטון הלטיני המצליח מגיע להופעה אחת בישראל

החברה המובילה בישראל להופעות בינלאומיות

החברה המובילה בישראל להופעות בינלאומיות